Vážené dámy a páni,


pripravujeme pre Vás ďalší 14. ročník úspešnej konferencie  Geosyntetika 2021, ktorá sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v dňoch 16. - 17. septembra 2021.

Pre sponzorov pripravujeme možnosti, akými sa môžu zapojiť do organizácie a priamo tak podporiť nadchádzajúci 14. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou.