Táto stránka bude venovaná sponzorským organizáciám a mediálnym partnerom, ktorí podporia usporiadanie konferencie Geosyntetika 2021.

 

V prípade záujmu o podporu konferencie kontaktujte osoby z Organizačného tímu konferencie.