Program bude aktualzovaný postupne s pribúdajúcimi informáciami. 

Rokovanie konferencie   16 - 17. 09. 2021
 

 

 Miesto konania

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina.

 

Predbežný program

16. 09. 2021 – 1. deň

  1. Prednáškový blok
  2. Blok otázok a odpovedí na aktuálne témy
  3. Diskusný a spoločenský večer

17. 09. 2021 –  2.  deň

  1. Prednáškový blok a prezentácie výrobcov
  2. Ukončenie konferencie – zasadnutie členov IGS Slovensko

 

Tematické okruhy konferencie

Okruhy budú doplnené Apríl 2021.

 

* Organizátori konferencie si vyhradzjú právo na zmenu programu.